Línies de futur

Logo Càtedra d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica UMH

Els objectius de la Càtedra d’Al·lèrgia s’estructuren en 4 apartats:

1. INVESTIGACIÓ

El desenvolupament de recerca en Al·lèrgia i Immunologia Clínica és un dels objectius prioritari de la Càtedra d’Al·lèrgia i se centraran en:

a) Col·laboració amb la XARXA de Recerca RIRAAF (RD 12/013/17)
b) Desenvolupament dels projectes:

 1. Estudi de la influència dels contaminants biològics (pòl·lens i espores, i els seus al·lergògens moleculars) i no biològics en l’augment de les malalties al·lèrgiques. Projecte concedit per la Fundació de la SEAIC. IP: Javier Fernández. IC: Comité d’Aerobiologia de la SEAIC. Dotació: 12.075€.

 2. Utilitat del Test de Provocació nasal en el diagnòstic de Rinitis Al·lèrgica Local. Projecteconcedit per la Fundació de la SEAIC. IP és Víctor Soriano Gómis. Dotació: 2.950€.

c) Noves línies: Estudi de cohorts en asmàtics.

————-  Accedeix a la informació en pdf ací

2. DOCÈNCIA

La Docència també és un objectiu prioritari de la Càtedra d’Al·lèrgia, amb dos eixos principals:

a) Terminació del llibre d’Al·lèrgia per a Grau: AL·LÈRGIA BÀSICA i manteniment de la plataforma d’actualització del mateix a el llarg de 4 anys.

b) Suport en la Docència de Postgrau a través de les Ajudes per a la realització del Màster de Recerca en Medicina Clínica.

c) Suport de la Formació continuat recolzant les iniciatives de formació de la SEAIC i de la AVAIC

———————- Accedeix a la informació en pdf ací

3. AJUDES

a) Ajudes per a la realització del Màster de Recerca en Medicina Clínica

b) Assessorament per a la millora de la docència d’Al·lergologia i Immunologia Clínica en universitats i centres educatius nacionals i internacionals

4. NOUS PROJECTES

Desenvolupament de noves tecnologies per a la difusió dels treballs dels membres de la SEAIC.

25 abril 2016