Presentació

Logo Càtedra d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica UMH

Els principals objectius d’aquesta Càtedra són:

  • Realització de projectes de recerca en l’àrea de les malalties al·lèrgiques, així com la difusió dels resultats derivats dels mateixos en publicacions, conferències i congressos nacionals i internacionals.
  • Organització i impartició d’accions formatives en l’àrea d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica, preferentment en el postgrau.

El conveni de col·laboració empresarial en activitats d’interès general té per objecte la creació en la UMH de la “Càtedra d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica” adscrita al Departament de Medicina Clínica.

Les activitats concretes a desenvolupar en el marc de la Càtedra quedaran descrites anualment en un Pla d’Activitats que haurà de ser aprovat pel Consell Assessor de la Càtedra.

Càtedra finançada per la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica, ALK-Abello S.A, BIAL- Industrial Farmacèutica S.A, Diater Laboratoris S.A., i Phadia Spain, S.L.

Seaic logo

ALK-abello logo Bial Al servei de la seua salut logo DIATER Laboratoris logo Thermo Scientific Laboratoris logo

DIRECTOR DE LA CÀTEDRA

 El Director de la “Càtedra d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica” és D. Francisco Javier Fernández Sánchez, actual Director del Departament de Medicina Clínica de la UMH i Cap de Secció de la Secció d’Al·lergologia de l’Hospital General Universitari d’Alacant.

SECRETARI DE LA CÀTEDRA

El secretari de la “Càtedra d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica” és D. Víctor Soriano Gómis, Professor Associat en Ciències de la Salut del Dpt. de Medicina Clínica i Al·lergòleg de la Secció d’Al·lergologia de l’Hospital General Universitari d’Alacant.

CONSELL ASSESSOR

Està compost per:

– El Vicerector de Recerca i Innovació de la UMH.

– El Director de la Càtedra.

– President de la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica, o persona en qui delegue.

25 abril 2016