Presentació

Els principals objectius d'aquesta Càtedra són:  

  • Realització de projectes de recerca en l'àrea de les malalties al·lèrgiques, així com la difusió dels resultats derivats dels mateixos en publicacions, conferències i congressos nacionals i internacionals.
  • Organització i impartició d'accions formatives en l'àrea d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, preferentment en el postgrau.

Destacats

Cátedra

Memòries

Contacte